Υγρό Γκανάϊτ

P715 το ρυμουλκούμενο, μικρό και ελαφρύ, με αντλία δύο εμβόλων της Pultzmeister.

Αύξηση απόδοσης και μείωση του κόστους με τον ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ Β4! Η ιδανική λύση στην άντληση περλομπετόν και τσιμεντοκονίας, καθώς και στην εκτόξευση σοβά.