Υγρό Γκανάϊτ

P718 το ρυμουλκούμενο, μικρό και ελαφρύ, με αντλία δύο εμβόλων της Pultzmeister.

P715 το ρυμουλκούμενο, μικρό και ελαφρύ, με αντλία δύο εμβόλων της Pultzmeister.

Αύξηση απόδοσης και μείωση του κόστους με τον ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ Β4! Η ιδανική λύση στην άντληση περλομπετόν και τσιμεντοκονίας, καθώς και στην εκτόξευση σοβά.