Γαρμπιλομπετόν

P718 το ρυμουλκούμενο, μικρό και ελαφρύ, με αντλία δύο εμβόλων της Pultzmeister.

M730 είναι η μικρή και ευέλικτη μηχανή τσιμεντοκονίας.

Το Μ 760 είναι η πιο ισχυρή μας μηχανή MIXOKRET για εφαρμογή τσιμεντοκονίας δαπέδων.

Το MIXOKRET Μ 700Ε είναι το διάδοχο μηχάνημα του δημοφιλούς Μ 701

P715 το ρυμουλκούμενο, μικρό και ελαφρύ, με αντλία δύο εμβόλων της Pultzmeister.