Εμβολοφόρα μηχανήματα

Η εμβολοφόρος αντλία P 13. Συμπαγής, αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Αύξηση απόδοσης και μείωση του κόστους με τον ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ Β4! Η ιδανική λύση στην άντληση περλομπετόν και τσιμεντοκονίας, καθώς και στην εκτόξευση σοβά.