Προετοιμασία Υποστρώματος

Εποξειδικό αστάρι με βάση το νερό για τη σκλήρυνση και στεγανοποίηση τσιμεντοκονιαμάτων

Πολυμορφικό στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού

Τσιμεντοειδές ελαστικό σύστημα δύο συστατικών

Αστάρι βάσης συνθετικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα για απορροφητικά υποστρώματα και ενίσχυση σαθρών σοβάδων

Χαλαζιακό αστάρι υψηλής αντοχής