Πετρελαιοκινητήρες HATZ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 • Ισχύς από 31,0  έως 55,4kW
 • Μέγιστη. ροπή 244Nm
 • Κοινό σύστημα Bosch OHW με 1800 bar
 • στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων με intercooler
 • Φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF)
 • Στάδιο V της ΕΕ, τελικό στάδιο EPA Tier 4 και πιστοποίηση OAPC από την Ελβετία
 • Διαθέσιμο ως ανοιχτή μονάδα ισχύος (Open Power Unite -OPU)
 • Ισχύς από 22,6 έως 43,7 kW
 • Μέγιστη. ροπή 203 Nm
 • Κοινό σύστημα Bosch OHW με 1800 bar
 • στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων με intercooler
 • Φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF)
 • Στάδιο V της ΕΕ, τελικό στάδιο EPA Tier 4 και πιστοποίηση OAPC από την Ελβετία
 • Διαθέσιμο ως ανοιχτή μονάδα ισχύος (Open Power Unite -OPU)
 • Ισχύς από 5,5 έως 10,1kW
 • Μέγιστη. ροπή 36,3 Nm
 • Υψηλή απόδοση και στιβαρότητα
 • Μέθοδος άμεσης έγχυσης
 • Πιστοποίηση στην τελική βαθμίδα EPA Tier IV και EU Stage V
 • Ισχύς από 6,1 έως 11,2kW
 • Μέγιστη. ροπή 40,7 Nm
 • Υψηλή απόδοση και στιβαρότητα
 • Μέθοδος άμεσης έγχυσης
 • Πιστοποίηση στην τελική βαθμίδα EPA Tier IV και EU Stage V
 • Ισχύς από 3,3 έως 7,0 kW
 • Μέγιστη. ροπή 22,5 Nm
 • Υψηλή απόδοση και στιβαρότητα
 • Μέθοδος άμεσης έγχυσης
 • Πιστοποίηση στην τελική βαθμίδα EPA Tier IV και EU Stage V
 • Ισχύς από 3.5 μέχρι 8.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 27.4 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 3.2 μέχρι 7.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 24.9 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 2.1 μέχρι 5.4 kW
 • Μέγιστη ροπή 17.5 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 1.4 μέχρι 3.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 10.5 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4