Πετρελαιοκινητήρες

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 • Ισχύς από 3.5 μέχρι 8.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 27.4 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 3.2 μέχρι 7.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 24.9 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 2.1 μέχρι 5.4 kW
 • Μέγιστη ροπή 17.5 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4
 • Ισχύς από 1.4 μέχρι 3.5 kW
 • Μέγιστη ροπή 10.5 Nm
 • Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή
 • Μέθοδος άμεσου ψεκασμού
 • Πληροί τις προδιαγραφές EPA 4