Γεννήτριες Πετρελαίου

3,7 - 2250 KVA

Γεννήτρια πετρελαίου EG-Z15 T 6

Υδρόψυκτες, μονοφασικές, ρημουλκούμενη

Υδρόψυκτες, μονοφασικές, ηχομονωμένες

Υδρόψυκτες, τριφασικές, ηχομονωμένες

Υδρόψυκτες, μονοφασικές, ανοικτού τύπου

Αερόψυκτες, τριφασικες, ανοικτού τύπου

Αερόψυκτες, μονοφασικές, ανοιχτού τύπου

Τριφασικές, ανοικτού τύπου

Γεννήτριες αερόψυκτες μονοφασικές ηχομονωμένες

Γεννήτριες αερόψυκτες μονοφασικές ανοικτού τύπου