Καρότα

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΔΙΑΜΠΕΡΕΙΣ Η ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΥΦΛΕΣ ΟΠΕΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ (περιλαμβάνεται και το οπλισμένο μπετόν καθώς και η άσφαλτος)