Κρύου νερού 1000bar έως 2800bar

Το Ektox-jet 10015 D με απόδοση 1000bar πίεσης νερού και εξαιρετική αντοχή ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες εργασίας.

ΣΤΑΘΕΡΟ
Η ευέλικτη κλάση 250 ΗΡ – οι μέγιστες αποδόσεις των μονάδων DYNAJET υπερυψηλής πιέσεως.

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
Μεγίστη ισχύς – η κλάση των μονάδων ισχύος 170 ΗΡ υπερυψηλής πιέσεως DYNAJET

ΣΤΑΘΕΡΟ
Μέγιστη ισχύς – η κλάση των 170 ΗΡ των μονάδων υπερηψηλής πιέσεως Dynajet.