Ζεστού νερού έως 800bar

Η τέλεια μονάδα για χρήση σε μόνιμη θέση

Οι δυνατές πολυχρηστικές μονάδες

Η μικρής ισχύος μονάδα για όλες τις εφαρμογές

Παγκοσμίως πρώτη, χωρίς καλώδιο τηλεχειρισμού, μονάδα καθαρισμού υψηλής πιέσεως-θερμού νερού.

Οι δυνατές πολυχρηστικές μονάδες

Η μονάδα χαμηλής ισχύος για όλες τις εφαρμογές