Με Προεκτάσεις

Με ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα.

Με ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα.