Μηχανήματα Απόξεσης - Λείανσης

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανή Λείανσης Δαπέδων 800mm SCANMASKIN 32 RC WS με οθόνη ελέγχου

Ferox CT300 Scanmaskin, το πιο ευπροσάρμοστο και αποτελεσματικό σύστημα προετοιμασίας επιφανειών στην κατηγορία του.