Μηχανήματα Απόξεσης - Λείανσης

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ferox CT300 Scanmaskin, το πιο ευπροσάρμοστο και αποτελεσματικό σύστημα προετοιμασίας επιφανειών στην κατηγορία του.